هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Amethyst اطلاعات php
Diamond اطلاعات php
Emerald اطلاعات php
Reseller1 اطلاعات php
Ruby اطلاعات php
Sapphire اطلاعات php
Topaz اطلاعات php